Ik stop nu
Computers / Internet / Searching

Reorganiseren, het is al erg genoeg

Een reorganisatie wordt in de meeste gevallen gedaan door bedrijven die een boventalligheid van personeel bezitten. Het wordt ook wel gezien als een organisatiewijziging waarbij een deel van het personeel overbodig wordt en er een ontslag voor wordt ingediend. Een ander woord voor reorganisatie is; herindeling, herstructurering, modernisering, privatisering of outsourcing. Klik hier om te weten hoe dit in zijn werking gaat. De mogelijke gevolgen die hieraan vastzitten is dat je eventueel een andere functie krijgt. Wel wordt er altijd eerst in een Sociaal Plan afspraken gemaakt over wie er voor het nieuwe werk in aanmerking komt en waar. Ook kun je in dit geval als werknemer je beroepen op het Sociaal Plan als je een functie gaat bekleden in een lagere loonschaal, dat je het oude loon zal kunnen behouden. Het tweede gevolg van een reorganisatie kan zijn dat je wordt overgeplaatst. Mocht dit het geval zijn let dan goed op je Cao en individuele arbeidsovereenkomsten. Als derde kun je bij een reorganisatie begeleid worden bij het vinden van een nieuwe werkomgeving. Dit kan gedaan worden door een outplacementbureau. Er wordt door zo’n bureau gekeken naar je plezier, passie en doorzettingsvermogen. Op basis hiervan wordt er een functieprofiel aangemaakt en je curriculum vitae wordt erop aangepast. Daarnaast is het mogelijk om een cursus solliciteren af te nemen, zodat je zelfverzekerd en positief over kan komen tijdens een gesprek met je eventuele nieuwe werkgever. Er wordt bij een outplacementtraject eigenlijk altijd eerst gefocust op het merk ‘Ik’. Wat vind je belangrijk, waar heb je plezier in en waar zie je jezelf in de toekomst. De kans op een nieuwe baan wordt verhoogd naar ongeveer 74%, waardoor persoonlijke reorganisatiebegeleiding effectief lijkt. Je hoeft dus niet thuis voor altijd thuis op de bank zitten, want er is altijd een kans dat je weer aan het werk kunt gaan, hoe oud je ook bent. Voor alles lijkt er een oplossing te zijn. Lees hier meer over dit onderwerp.

https://carrierepoort.nl/