Ik stop nu
Image default
Entertainment

Indoor drones en een vermindering van CO2 uitstoot: leer alles over robots in een museum in Amsterda

2020 was een jaar vol verrassingen, met een enorme impact op industrieën wereldwijd. Een gebied dat misschien wel de grootste groei zag? Online winkelen en bezorgdiensten. De pandemie heeft de wereldwijde toeleveringsketen getransformeerd, waardoor de verwachtingen van zowel kleine als grote bedrijven op het gebied van logistieke diensten zijn gestegen. In 2021 en daarna zullen deze bedrijven van hun logistieke dienstverleners eisen dat ze veel flexibeler, financieel stabieler, transparanter en sneller zijn. Leer alles over de impact in een robot museum in Amsterdam.

Robotica na corona

Vanaf hier is er geen weg meer terug. Deze e-commerce boom zal naar verwachting leiden tot een toename van de toepassing van magazijn automatiseringsoplossingen om de kosten en operationele complexiteit in de hand te houden. Na de pandemie willen leveranciers van consumentengoederen hun veiligheidsvoorraden met naar schatting 5% verhogen, een verschuiving waarvoor zo’n 750 miljoen vierkante meter extra bedrijfsruimte nodig is. De verkoop van autonome mobiele robots alleen al zal tegen 2025 naar schatting verdubbelen tot 27 miljard dollar.

Hoewel deze vraag groter is dan ooit, gaat het over logistieke automatisering terug naar de tijd toen een klein bedrijf, Amazon genaamd, bezig was verder te gaan dan alleen de verkoop van boeken. Misschien hebt u wel eens gehoord van hun vloot oranje magazijnrobots.

Interessant genoeg zien we in een recente toepassing analyse een maatschappelijk voordeel dat verder reikt dan de eisen van dit ongekende moment. De voorlopige analyse van Verity toont aan dat magazijnen die deze systemen gebruiken hun CO2-uitstoot enorm kunnen verminderen. Afhankelijk van het type product, gaat het om een besparing die gelijk staat aan het van de weg halen van 5.000 auto’s per 100.000 pallets.

Nauwkeuriger inventarisatie en effect op CO2-uitstoot

Nu de vraag naar gepersonaliseerde, on-demand leveringen blijft toenemen, maken autonome technologieën niet alleen het leven van magazijnmedewerkers makkelijker. COVID-19 heeft online winkelen naar nieuwe hoogten gebracht. Het is noodzakelijk voor bedrijven om slimme technologie te integreren in elke stap van de e-commerce cyclus, niet alleen om te groeien, maar ook om te overleven.

Verity’s autonome indoor drone systeem stelt magazijnen in staat om voorraadcontroles volledig te automatiseren met als doel een zero-error magazijn te bereiken.

Magazijn management software

Hoewel de markt voor warehouse management software naar verwachting 5 miljard dollar zal bedragen in 2025, blijven magazijnbeheerders worstelen met het beheersen van fouten. De mediane nauwkeurigheid van de voorraadtelling in de industrie blijft vandaag de dag steken op 98%, waarbij het merendeel van de voorraad controleprocessen nog steeds handmatig wordt uitgevoerd. Met een volledig geautomatiseerd systeem kan de inventaris 50 keer vaker worden gecontroleerd met een consistent hoge kwaliteit. Het resultaat is een nauwkeurigheid van bijna 100% – een magazijn zonder fouten.

Hoewel een stap van 98% naar 100% nauwkeurigheid van de telling op het eerste gezicht niet significant lijkt, is de hoeveelheid CO2 en CO2-equivalent (samen CO2e) uitstoot die kan worden bespaard, opvallend.

In een onderzoek dat werd uitgevoerd in een van de primaire magazijnen, werd vastgesteld dat ongeveer 11% van de onnauwkeurigheden bij het tellen van de voorraad resulteerde in afschrijvingen van de voorraad. Wanneer goederen worden afgeschreven, worden ze opnieuw besteld en moeten ze opnieuw worden geproduceerd, wat leidt tot emissies die hadden kunnen worden vermeden als de fysieke inventaris nauwkeurig was bijgehouden.

Vooral magazijnen waar bederfelijke goederen zoals fruit of vlees en geneesmiddelen worden opgeslagen, hebben te lijden onder afschrijvingen. Wanneer een inventarisfout niet snel genoeg wordt ontdekt, zijn goederen niet meer veilig te gebruiken en moeten ze worden gederfd.

Effect indoor drones

Indoor drones vliegen autonoom in een magazijn, verzamelen gegevens over palletlocaties en vergelijken systematisch de actuele pallet status in het fysieke magazijn met gegevens die zijn opgeslagen in de warehouse management software. Kortom, hiermee wordt  de voorheen handmatige validatie van de voorraad geautomatiseerd en wordt dit vervelende werk uitgevoerd voor een fractie van de kosten, met een veel hogere frequentie en op een betrouwbaardere manier. Meer weten over robots? Leer er meer over in een technologie museum in Amsterdam. Lees hier alles over Jetbrains Techlab.

https://jetbrainstechlab.com/