Ik stop nu
Computers / Internet / Searching

Zonne-energie

Zonne-energie is een bron die nooit op zal raken. Tenminste, ooit zal de zon stoppen met branden, maar dat zal pas over enkele miljarden jaren zijn. Voor nu is de zon een schone energiebron waar we de aankomende tientallen generaties gebruik van kunnen maken. Enkele manieren om zon op te wekken is via zonnepanelen of een zonneboiler. Veel landen in de wereld doen dit op grote schaal. Zo zijn er in Nederland, Spanje, Duitsland en in de Verenigde Staten zonneparken gebouwd om daar zonne-energie op te slaan. Ook veel huishoudens in Nederland wekken zelf hun eigen schone energie op. Zonnepanelen kopen is een trend die veel mensen doen want ze sparen niet alleen geld om de energiekosten ook het huis waarin ze wonen wordt meer waard omdat het energielabel beter wordt.

De grote zonnecentrales zijn de parken die hierboven genoemd werden. De centrales zijn niet nieuw. Sinds men weet hoe men energie kan opwekken vanuit zon is men bezig geweest met het bouwen van grote energie parken waar zonne-energie gewonnen wordt. Landen zoals Duitsland en Spanje pakken groots uit als in zonneparken. In de parken wordt de zonne-energie opgeslagen tot stroom en even later gebruikt door de klanten van energiemaatschappijen. Door deze ontwikkelingen helpen de landen de wereld gebruikt te maken van schone energie. Het gebruik van zonne-energie zorgt ervoor dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Door het klimaat akkoord moet elk land opletten dat het minder co2 gaat uitstoten. Veel particulieren doen hier ook aan mee. Steeds meer Nederlandse daken hebben monokristallijne zonnepanelen

In Amerika zetten ze nog een stapje verder. In het zuiden van Amerika is er een woestijn. In deze woestijn schijnt natuurlijk bijna altijd wel de zon. Omdat de woestijn onbewoond is, maken de Amerikanen hier optimaal gebruik van. De woestijn is een reuze gebied voor het winnen van zonne-energie.

https://www.wijsmanduurzaam.nl/