Ik stop nu
Computers / Internet / Searching

Stoppen met roken? Eigen motivatie het belangrijkst!

Wie wil stoppen met roken staat voor een grote uitdaging. Regelmatig hoor je dat iemand er in één keer genoeg van had, zijn sigaret uitdrukte en nooit meer een sigaret aanraakte. Maar dat is niet voor iedereen zo eenvoudig weggelegd. Velen gebruiken hulpmiddelen om te stoppen met roken, en vele stoppogingen falen uiteindelijk, waar de hoofdoorzaak vaak ligt op het gebied van de eigen motivatie.

Wilskracht of motivatie

Tussen wilskracht en motivatie zit een wezenlijk verschil, wat veel mensen onderschatten. Er zijn genoeg mensen die misschien wel zelf willen stoppen, maar het vaak doen omdat de omgeving erom vraagt. De 100% eigen motivatie ontbreekt dan. Wilskracht en daadkracht kunnen doen wat ze willen, maar zonder eigen motivatie wordt het moeilijk. Het gaat echt om de knop die in de persoon zelf ‘om moet’. Alleen op basis van doorzettingsvermogen zal het zonder de eigen wil heel zwaar worden. Je moet er zelf mentaal helemaal klaar voor zijn en dat heeft alles te maken met de psychische kant van de rookverslaving.

Verslaving

De verslaving aan het roken heeft twee kanten: een lichamelijke en een geestelijke kant.

Lichamelijke afhankelijkheid De lichamelijke afhankelijkheid heeft alles te maken met de fysieke drang naar nicotine. Elke sigaret die je rookt ‘voedt’ de receptoren in de hersenen. Daardoor komt een stofje vrij dat je een fijn gevoel geeft, dopamine geheten. De nicotine hecht zich als het ware aan die receptoren waardoor dat stofje vrijkomt. Maar het gelukzalige gevoel is maar van korte duur en de drang om dat gevoel na verloop van tijd weer terug te halen, wordt juist gevoed door de nicotine. Anders gezegd, de receptoren in de hersenen blijven vragen om nicotine ´om gelukkig te blijven´.

Net na het roken va een sigaret is het fijne gevoel volop aanwezig, maar dat ebt geleidelijk aan, in het daarop volgende uur weer weg. Een roker wordt dan onrustig en zoekt rust en blijheid in de volgende sigaret. Een vicieuze cirkel die maar rond blijft gaan.

Maar de lichamelijke verslaving aan nicotine is binnen een paar dagen verdwenen wanneer je er niet aan toegeeft en de verbeteringen treden snel op. Je krijgt meer lucht, een betere conditie, de smaak komt terug en een algehele vorm van energie komt tevoorschijn. Maar met die lichamelijke verbeteringen ben je er nog niet.

Geestelijke afhankelijkheid De mentale weerbaarheid van de mens laat zich niet altijd gemakkelijk omschrijven. Roken heeft naast lichamelijke drang ook een geestelijk aspect. En dat is vaak vele malen groter dan de lichamelijke lust. Rokers bouwen door de jaren heen een bepaalde gewoonte op, waardoor ze zichzelf in allerlei situaties een houding aanmeten. ‘Even een sigaretje roken’ om zich terug te kunnen trekken of in een lastige situatie letterlijk ‘iets om handen’ te moeten hebben. Dat soort gewoontes zijn moeilijk af te leren, zelfs als de lichamelijke afhankelijkheid van nicotine is verdwenen.

De knop om

Pas als de knop echt wordt omgezet door jezelf, met een eigen motivatie, los van wat anderen van je rookgedrag vinden, heb je kans van slagen om te stoppen met roken. Om die eigen motivatie zo goed mogelijk te ontwikkelen is het belangrijk om aan de positieve gevolgen van het stoppen met roken te denken: een gezonder lichaam, een onafhankelijke geest en meer energie in het leven. Dat zijn de dingen die je terugkrijgt zodra je stop met roken!

Maak jezelf ervan bewust dat niet elke sigaret van de dag lekker is. Vele malen steek je een sigaret op uit gewoonte en ‘geniet’ je er niet bewust van. Voordat je een echt stoppoging gaat ondernemen is het daarom verstandig om het bewustzijn van het roken te ontwikkelen. Reduceer het roken tot de ‘lekkere’ sigaretten: bijvoorbeeld na het eten of bij een drankje.

Extra hulp

Schroom ook niet om extra hulp te zoeken in de vorm van boeken, cursussen, nicotinekauwgums of voorgeschreven medicijnen. Dit kan je sowieso helpen om de lichamelijke verslaving van de geestelijke afhankelijkheid te onderscheiden.

Zodra je beseft dat roken een verslaving was in plaats van iets lekkers, heb je je eigen motivatie gevonden. Daar staat of valt elke stoppoging mee. Vertel je omgeving over je plannen, zodat je de mensen om je heen niet alleen voorbereidt op het feit dat je wellicht iets prikkelbaarder bent, maar dat het sociaal gezien ook een stok achter de deur is om de kans van slagen groter te maken.